Canal de comunicació

14 octubre

Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya per a l’adopció transitòria de mesures per passar la formació teòrica presencial de les universitats catalanes a format virtual


La Universitat Ramon Llull comunica l’acord pres avui dimarts 13 d’octubre entre el Govern i les 12 universitats catalanes en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), atenent les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per contribuir a contenir l’índex de contagi per COVID-19.

Totes les universitats catalanes han dut a terme un esforç per poder iniciar el curs acadèmic 20-21 amb el seguiment i compliment de totes les mesures adoptades per garantir que aquestes siguin espais segurs. Tanmateix, atesa l’evolució dels indicadors de la pandèmia en els darrers dies, el Departament de Salut recomana al sistema universitari de Catalunya, tot i respectar l’autonomia universitària, una actuació ràpida i d’impacte contundent per limitar la mobilitat de l’estudiantat, i poder així contribuir a contenir l’índex de contagi per la COVID-19 a Catalunya.

En conseqüència,

El Consell Interuniversitari de Catalunya adopta l’acord de passar la docència teòrica presencial de les universitats catalanes a format virtual, entre els dies 15 i 30 d'octubre, ambdós inclosos. La resta d'activitats, amb les mesures de protecció establertes, es mantindran. La presència del personal docent i d'administració i serveis s'adequarà a les necessitats que l'activitat de les universitats determini.

Més informació en relació a aquest acord

Volem també subratllar, tal i com explicita l’acord, que les mesures adoptades a les universitats a partir del Pla Sectorial d’Universitats i dels plans específics de contingència, fan que les activitats als campus universitaris siguin segures. En aquest sentit, les raons del Departament de Salut per fer aquesta petició a les universitats catalanes són, d’una banda, l’evolució de la pandèmia i, d'altra banda, la necessitat de reduir la mobilitat ciutadana i la interacció social. L’esforç que suposa aquesta mesura dins la comunitat universitària cal que vagi acompanyat també d’altres accions.

Finalment fem una crida a la responsabilitat i a la col·laboració de la nostra comunitat universitària per contenir l’evolució creixent del contagi per la COVID-19.