Canal de comunicació

Beat Ramon Llull
24 novembre

Festivitat del Beat Ramon Llull


Dimecres, 23 de novembre de 2016. Celebració de la Festivitat del Beat RamonLlull, patró de la Universitat Ramon Llull, acte amb el qual s'han clausurat els actes del 7è Centenari Any Llull.

Durant l'acte, Joan Santanach i Suñol, professor i coordinador de l'Editorial Barcino, especialista en la figura i literatura de Ramon Llull i comissari de l'Any Llull 2016, ha impart la conferència "El Llibre d'amic e amat com a relat de l'experiència mística". L'acte ha comptat amb la participació de Josep M. Garrell, rector de la URL, que ha destacat que l'Any Llull "ens ha permès recordar i estudiar la figura del nostre patró", Jaume Aymar, degà de la Facultat de Filosofia-URL; i Armando Pego, professor catedràtic de la Facultat de Filsofia-URL i director de la revista Comprendre. S'ha presentat, entre d'altres publicacions de la Facultat de Filsofia-URL, el vòlum 7 de la col·lecció d'Humanitats  Ramon Llull, en les fronteres. Filosofia, Art, Llibres.

La declaració de l'any 2016 com a any de clebració de l'Any Llull va ser aprovada pel Govern de la Generalitat de catalunya el març de 2014. L'originalitat del pensament i la qualitat de la literatura de Ramon Llull hanf et d'ell la figura més destacada de la cultura catalana. La seva obra, escrita principalment en català i en llatí, ha tingut una gran influència entre grans pensadors des del mateix segle XIV fins als nostres dies. Els seus llibres han estat editats i traduïts a desenes de llengües als centres de cultura i estudi més prestigiosos d'arreu del món.

Podeu veure el vídeo de l'acte a continuació en l'enllaç adjunt.