Canal de comunicació

Consell Estudiants URL 2020
16 gener

La URL té nou Consell d’Estudiants


La URL comença el 2020 amb un nou Consell d’Estudiants (CE). Els estudiants de la Universitat es van reunir abans de Nadal a la seu del rectorat per escollir els membres que composarien el nou Òrgan Permanent del Consell d’Estudiants.

L’estudiant d’IQS, Xavi Rodríguez, és el nou president del CE i substitueix la psicòloga de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna Anna Gassiot desprès de 2 anys al càrrec. Rodríguez serà la cinquena persona en ocupar la presidència del Consell, després del seu pas per aquest òrgan dels alumnes Anna Gassiot (207-2019), Robert Monzonis (2013-2017), Joan Molina (2012-2013), Derek Fernández (2010-2012) i Alfonso Martín (2008-2010).

A banda de la presidència, el nou CE ha quedat constituït amb els següents càrrecs:

La nova vicepresidenta del CE és Claudia Lobez, de la FCRI Blanquerna, que agafa el relleu a l’Òscar Solé, d’IQS School of Engineering.

La nova secretaria del CE és Joina Trobalón, de l'Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit), que substitueix l’Inés Lavanchy, de la Facultat de Dret ESADE.

Finalment, l’Albert Guijarro, de la Facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, repeteix com a tresorer del Consell d’Estudiants.

Durant la trobada es va presentar l’estructura i el funcionament del Consell i de les seves comissions de treball. Així mateix, es va concretar l’activitat de la Comissió de Comunicació, a mans de la seva cap Núria Lorenzo, i es van escollir els sis nous membres que integraran aquesta Comissió.

SOBRE EL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA URL

El Consell d’Estudiants de la Universitat Ramon Llull, creat l’any 2008, és el màxim òrgan de representació dels estudiants i el que els dona veu i vot en les trobades acadèmiques de la Universitat.

Tal com preveu el seu Reglament, el Consell d’Estudiants té tres òrgans de representació:

Consell de Representants: format per un representant democràticament escollit de cadascuna de les titulacions de grau i per un representant de màster universitari i un de doctorat de cada centre.

Comitè de Representants: format per un representant de cada centre democràticament escollit entre els membres del Consell de Representants.

Òrgan Permanent: format per un president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a escollits democràticament pel Comitè de Representants.

El Consell d’Estudiants, a través del seu president, representa institucionalment la Universitat en dos òrgans, un d’abast català i l’altre d’abast espanyol: el Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) i el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE).