Canal de comunicació

04 febrer

Premis Ramon Llull a treballs de recerca de Batxillerat

A la Universitat Ramon Llull seguim apostant pel foment de l'esperit de recerca i la vocació per a l'estudi i la investigació dels joves a través dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat, que enguany arriben a la seva 20a edició i pretenen incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres escolars.

Descarrega't les Bases del concurs. 

REQUISITS

Els treballs, per norma general, han de ser elaborats individualment, llevat dels casos en què, excepcionalment, sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.

Els treballs han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos en el moment de presentació a aquests Premis.

Poden estar escrits en català, castellà, anglès o francès.

No hi ha cap límit de treballs presentats per escola.

DESTINATARIS

Es poden presentar als Premis tots els alumnes de 2n de batxillerat matriculats a les escoles de Catalunya durant el curs 2020-21 que hagin realitzat un treball de recerca en alguna de les següents àrees: 

 1. ARTS
 2. CIÈNCIES
 3. CIÈNCIES SOCIALS
 4. HUMANITATS
 5. TECNOLOGIA

Important: L’organització es reserva el dret de canviar l’assignació d’àmbit de coneixement dels treballs en funció de criteris científics, per tal que l’avaluació sigui al més adient possible.

PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de presentar exclusivament a través del formulari online habilitat a tal efecte fins a les 18 h del dilluns 1 de març de 2021. No s’acceptarà cap treball rebut fora de termini o que no compleixi els requisits establerts.

La presentació dels treballs inclourà les dades personals del/ls autor/s, una descripció del motiu de l’elecció del tema i el procés d’elaboració, així com un resum i una selecció de paraules clau referents al treball. Caldrà indicar també un màxim de 3 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb els quals es relacioni el treball.

Els treballs s’hauran de lliurar en un fitxer en format pdf. Addicionalment es podrà presentar un fitxer en format zip amb annexos i materials gràfics de suport (cadascun dels fitxers no podrà superar els 5 MB). Igualment, es podrà adjuntar una carta de recolzament a la presentació del treball que destaqui l’interès, aportacions o valor dels resultats.

La Universitat Ramon Llull informarà a les escoles via electrònica dels treballs presentats pel seu alumnat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Un cop verificat el compliment dels aspectes formals (estructura, presentació, redacció i correcció lingüística), els criteris aplicats per a l’avaluació seran:

 • Rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball
 • Coherència, rigor i grau d’elaboració de les conclusions presentades
 • Referències documentals
 • Originalitat i creativitat de la temàtica, del plantejament i de la metodologia emprada
 • Complexitat de la temàtica
 • Aspectes formals

COMITÈ CIENTÍFIC I JURAT

Membres especialistes del professorat de les institucions de la Universitat Ramon Llull avaluaran els treballs presentats. A partir d’aquestes avaluacions, el Comitè Científic, format per representants de les institucions de la URL, farà la selecció d’aquells treballs que optaran als Premis i distincions finalistes.

Finalment, un Jurat format per reconeguts/des especialistes i presidit pel rector de la URL, valorarà la selecció de treballs proposada pel Comitè Científic i determinarà els/les guanyadors/es dels Premis. El Jurat es reserva el dret de deixar algun premi desert i la seva decisió serà inapel·lable.

PREMIS

Hi haurà un premi per al treball guanyador de cada àrea, que consistirà en un ordinador portàtil i un diploma honorífic. S’atorgarà una menció al tutor/a del treball premiat i una altra a l’escola. Aquests treballs optaran a ser exposats en l’edició 2021 de la Mostra Exporecerca Jove, organitzada per Magma.

A més, IQS, Blanquerna, La Salle, la Facultat de Filosofia, Esade, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi i l’Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit) concediran una distinció a un treball de recerca emmarcat en els seus àmbits d’estudi respectius, que consistirà en una tauleta electrònica i un diploma honorífic. També es concedirà una menció a l’escola.

Els/les guanyadors/es dels Premis es comprometen a autoritzar la publicació dels seus treballs a la pàgina web de la URL durant un any.

VEREDICTE

La resolució del Jurat es donarà a conèixer el dijous, 20 de maig de 2021. El veredicte es publicarà en aquesta mateixa pàgina i, a banda, es contactarà personalment amb els/les guanyadors/es.

L'acte de lliurament dels Premis se celebrarà el dimecres 26 de maig de 2021 a la Facultat de Filosofia-URL (c. Diputació, 231. Barcelona).