Canal de comunicació

09 febrer

Retorn a la presencialitat pel 1r curs dels Graus


Noves informacions i mesures a la nostra Facultat:

Pel que fa exclusivament als alumnes de Primer Curs de Grau, es pot recuperar la presencialitat, tot aplicant allò que està vigent al Pla Sectorial d’Universitats, que, a grans trets, és el mateix que s’havia d’aplicar a principi d’aquest curs en qualsevol activitat lectiva presencial: superfície mínima per alumne, distàncies entre persones, ús de mascaretes, ventilació, etc.

Llevat dels alumnes de primer curs de graus universitaris, la situació segueix sent exactament igual que la que hem tingut des de finals del mes d’octubre: l’activitat lectiva a les universitats ha de ser virtual, amb l’excepció de les avaluacions i de les pràctiques (les externes i les internes que requereixin d’equipament específic), que poden ser presencials. Això val, doncs, pels cursos 2n, 3r i 4rt de Grau, pels Màsters i pels Doctorats.

Aquestes mesures, malgrat encara no han sortit al DOGC, ja són públiques i oficials.

Pel que fa a les titulacions de la Facultat de Filosofia, i després de sospesar molts factors, la decisió de les diverses autoritats implicades finalment ha estat la següent:

GRAU EN FILOSOFIA:

  • Els alumnes i professors de PRIMER CURS comencen classes presencials del segon semestre dimarts 9 de febrer a les 9:10h a l'Edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. El dilluns 8 de febrer no hi haurà classe de cap mena per a aquests alumnes.
  • Els alumnes de segon, tercer i quart hauran de reprendre les classes del segon semestre en la modalitat de docència a distància des de dilluns 8 de febrer a les 9:10h. 

MÀSTER i DOCTORAT

  • Les activitats es reprenen en els dies i horaris previstos, totes elles en modalitat on-line. 

GRAU EN FILOSOFIA, POLÍTICA i ECONOMIA

  • Els alumnes i professors de Primer Curs comencen classes del segon semestre dilluns 8 de febrer en els horaris i el lloc previstos des de començament de curs, i en les modalitats previstes segons cada cas: així, doncs, les assignatures presencials s'impartiran presencialment al Campus de La Salle.
  • Els alumnes de Segon Curs reprendran les classes del segon semestre el mateix dilluns 8 de febrer a les 9h. Totes les matèries s'impartiran en la modalitat d'ensenyament a distància.