Coneix més del Títol Propi

La Facultat de Filosofia (URL) i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) oferim aquesta nova eina d’Expert Universitari en Acompanyament al procés de Malaltia. L'impartim de l'11 de gener 2022 a 14 de juny 2022.

Horaris

El curs s'imparteix en horari de tarda els dimarts de 16h. a 20h. Es pot cursar en modalitat online.

 

 


 


 

 • Què s'imparteix en aquest Títol Propi?

  El títol s’organitza en quatre mòduls i un treball final pràctic, consistent en el seguiment d’un cas hospitalari. Els mòduls consten de classes teòriques sobre aspectes específics d’ètica, bioètica, antropologia, sociologia, diversitat religiosa, diversitat cultural, teologia pastoral, acompanyament pastoral hospitalari, comunicació i eines d'acompanyament, psicologia del malalt i gestió del dol.

  Mòduls
  Ètica i Bioètica (3 ECTS)

  Aquest mòdul oferirà els coneixements bàsics en ètica i bioètica, desenvolupant el següent: Els conceptes fonamentals de l’ètica. El fet de la moralitat: la qüestió de la fonamentació; Relativisme vs universalisme; El problema del mal moral. Reflexions a l’entorn del nihilisme. Emotivisme. Ètiques teleològiques. Hedonisme, Epicur, Aristòtil, Utilitarisme, Tomàs d’Aquino. Ètiques deontològiques: Estoïcisme, Sèneca, Kant. Breu panoràmica del moment actual. Fonaments de bioètica i de biologia. La bioètica personalista. Comitès d’ètica clínica. L’Eutanàsia. Experimentació amb humans. Transplantaments d’òrgans. Bioètica i Biodret: decisions legals i ètiques.

  Antropologia i Sociologia (3 ECTS)
  Aquest mòdul presentarà els orígens antropològics i coneixements culturals sociològics, segons el següent temari: Els orígens de la medicina occidental. La malaltia en les cultures del continent americà (Amèrica del Nord, Central i del Sud). Malaltia i diversitat cultural en el Subcontinent Indi. Malaltia i diversitat cultural en el continent africà (Àfrica del Nord o mediterrània, Àfrica tropical o subsahariana). El sistema medicinal xinès. Sanació i medicina a Filipines. La cura a la Federació Russa. Medicina tradicional japonesa. Què és la mort? Què vol dir morir-se? La mort com un fet personal i la mort com un fet social. Cultures de la mort a Àsia i a Àfrica. La mort a Occident. La medicalització de la mort/la mort tecnològica. El tanshumanisme. Religió i mort. La mort cristiana

  Diversitat religiosa i cultural i Teologia Pastoral (4 ECTS)
  Aquest mòdul presentarà la diversitat religiosa i cultural i la Teologia Pastoral, tot desenvolupant el següent temari: El Diàleg ecumènic i interreligiós. Visió general entorn de la definició de religió i models de classificació. Espiritualitat de les grans religions del món: el zoroastrisme, l’hinduisme, el budisme, el taoisme, el xintoisme, el judaisme, el cristianisme, l’islam. Religió i modernitat: els nous moviments religiosos. Teologia cristiana de les religions, el Concili Vaticà II. Les religions davant el diàleg interreligiós: reptes de futur. Poden dialogar/pregar juntes les religions? Mística i diàleg Interreligiós (ensenyances i testimonis de mestres espirituals). Antropologia mèdica. Antropologia en el món de la salut. La corporeïtat de la persona des de l’Ètica Sanitària. Ambigüitat del cos. Espiritualitat del cos. El llenguatge del cos. La corporeïtat des de la Teologia Pastoral. El malalt des de l’Antropologia. El malalt des de la Teologia. La Bíblia i el món de la salut. Espiritualitat del malalt.

  Acompanyament pastoral hospitalari, Comunicació i eines d’acompanyament, Psicologia del malalt i gestió del dol (4 ECTS)
  Aquest mòdul descobrirà la metodologia del counseling per l’acompanyament espiritual i/o religiós per respondre a les necessitats espirituals de la persona, i facilitarà els elements per tal que es pugui donar una comprensió de com afecta la situació de la malaltia al propi món intern i al món relacional del malalt, així com eines d’acompanyament al procés de la malaltia: Couseling Pastoral. Necessitats espirituals i respostes des de l’àmbit espiritual i/o fet religiós. Recursos d’acompanyament des del fet religiós. La força de l’empatia. El sentit eucarístic del sofriment. La força de l’equip. La malaltia i la seva dimensió relacional. L’ésser humà davant la situació de la malaltia. Valors psicològics i espirituals davant de la malaltia. El context hospitalari i sociosanitari actual. Necessitats espirituals de la persona malalta. Acompanyament al malalt i la família. Acompanyament al morir i al dol.

  Treball final pràctic (6 ECTS)
  Treball final pràctic supervisat per un tutor consistent en el seguiment d’un cas hospitalari.

  Mòduls  TOTAL 20 CRÈDITS ECTS

  Ètica i Bioètica (3 ECTS)

  Programa Ètica

  Programa de Bioètica

  Antropologia i Sociologia (3 ECTS)

  Programa d'Antropologia

  Programa de Sociologia

  Diversitat religiosa i cultural i Teologia Pastoral (4 ECTS)

  Programa Diversitat religiosa i cultural

  Programa Teologia Pastoral

  Acompanyament pastoral hospitalari, Comuniciació i eines d'acompanyament, Psicologia del malalt  i gestió del dol (4 ECTS)

  Programa Acompanyament pastoral y gestió del dol

  Programa Comunicació i eines d'acompanyament

  Programa Eines d'acompanyament 

  Psicologia del malalt

  Trebal final pràctic (6 ECTS) Treball final práctic

   

 • Professorat

  Coordinador: Dr. Joan Martínez Porcell

  Dra. Montserrat Esquerda Areste – Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida, Llicenciada en Psicologia UNED, Doctora en Medicina per la UAB i Màster en Bioètica i Dret per la UB, és actualment directora general de l’Institut Borja de Bioètica (URL).

  Dr. Joan Garcia del Muro Solans - Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona amb Premi Extraordinari de Doctorat l'any 1993. Professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya-URL. Professor acreditat.

  Dr. Joan Martínez  Porcell – Dr. en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1992). Professor de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Professor acreditat.

  Dr. Francesc Núñez Mosteo - Doctor en sociologia (UAB), professor dels Estudis d’Humanitats de la Universitat oberta de Catalunya (UOC). Professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya (Universitat Ramon Llull). Professor acreditat.

  Dr. Miquel Ramón Fuentes – Llicenciat en Bioquímica per la UB, Llicenciat en Estudis Eclesiàstiques per la Facultat de Teologia de Catalunya, Llicenciat en Filosofia per la Universitat Gregoriana de Roma i Doctor en Filosofia per la Universitat Gregoriana de Roma. Actualment és professor de la Filosofia de Catalunya (Universitat Ramon Llull). Imparteix les assignatures de Filosofia i Bioètica, Qüestions aprofundides de Bioètica.

  Llic. Anna Casas Gilberga – Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Ha col·laborat al Diploma d’especialització en Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic de la Facultat de Filosofia de Catalunya (Universitat Ramon Llull).

  Llic. Jesús Sans Compte – Llicenciat en Estudis Eclesiàstics. Llicenciat en Teologia Fonamental (Religions comparades). Màster en Espiritualitat (Universitat Catòlica d’Àvila).

  Llic. Pilar Mariné Jové. Llicenciada en Psicologia (especialitat  Psicologia Clínica) Universitat de Barcelona (1995). Màster en Psicopatologia Clínica  Fundació Vidal i Barraquer Universitat Ramon Llull (1997). Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de la Fundació Vidal i Barraquer Universitat Pompeu Fabra (2000).

  Llic. Sebastià Aupí Escarrà. Llicenciat en Ciencies Eclesiàstiques. llicenciat en Teologia Pastoral especialitzat en Salut (Camillianum), Expert Bioètica per la Facultat de Medicina i Cirúrgia de la Universitat Catòlica (Seu Roma), Counselling Pastoral Clínic pel centre formació Camillianum de Verona, Doctorant en Moral per la Facultat de Teologia (AUSP). Cap Unitat SEP Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona.

 • Accés i Preus

  Admissió

  Podran accedir al títol propi d'expert els diplomats, llicenciats o graduats. Una vegada cursats i aprovats tots el mòduls, l'alumne obindrà el títol d'expert universitari en acompanyament al procés de malatia. Títol propi de la Universitat Ramon Llull. Als alumnes sense titulació universitaria, s'emetrà certificat d'extensió universitària una vegada cursats i aprovats tots els mòduls.

  El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 25 de novembre i finalitzarà el 10 de gener.
  Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:
  El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).

  • Fotocòpia del DNI
  • Dues fotografies carnet.
  • Títol universitari.

  Preu

  Cost Matrícula:  1.125,00 € *
  pagament fraccionat:  375,00 €  gener /  375,00 €  març / 375,00 € maig
  *Agents de pastoral de la salut, degudament acreditats, obtindran un 10% de descompte en el preu de la matrícula

image

“Viure sense filosofar és tenir els ulls tancats sense mirar d’obrir-los mai.”

René Descartes (1596-1650) Filòsof i matemàtic francès.

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya