Organigrama

Autoritats acadèmiques

Gran Canceller:
Emm. i Rvdm. Dr.  Joan Josep Omella, Cardenal-Arquebisbe de Barcelona
Vicegran Canceller:
Excm. i  Rvdm. Dr. Joan Planellas, arquebisbe  de  Tarragona
Degà:
Dr. Carles Llinàs
Vicedegà:
Dr. Ignasi Fuster

Òrgans de govern  

Consell del Gran Canceller:
Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona
Excm. i Rvdm. Dr. Joan-Enric Vives, arquebisbe de la Seu d’Urgell
Excm. i Rvdm. Dr. Francesc Pardo, bisbe de Girona  
Excm. i Rvdm. Dr. Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida
Excm. i Rvdm. Dr. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Excm. i Rvdm. Dr. Xavier Novell, bisbe de Solsona
Excm. i Rvdm. Dr. Josep A. Saiz, bisbe de Terrassa
Excm. i Rvdm. Dr. Enrique Benavent i Vidal, bisbe de Tortosa
Excm. i Rvdm. Dr. Romà Casanova, bisbe de Vic
Excm. i Rvdm, Dr. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona
Excm. i Rvdm, Dr. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa
Rvdm. Dr. Josep M. Soler, abat de Montserrat
Rvd. P. Eduard Rey i Puiggrós, president de la Unió de Religiosos de Catalunya
Rvda. M. Rosa Masferrer i Felip, vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya
Excm. i Mgf. Dr. Josep M. Garrell Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull

Consell de Facultat

Degà:
Dr. Carles Llinàs 
Vicedegà:
Dr. Ignasi Fuster
Professors ordinaris:
Dr. Jaume Aymar (titular URL)
Dr. Joan Martínez Porcell (catedràtic URL)
Professors extraordinaris:
Dr. Ignasi Fuster
Dr. Carles Llinàs (catedràtic URL)
Dr. Miquel Ramon Fuentes
Dr. Ignasi Roviró (titular URL)
Dr. Francesc Torralba (catedràtic URL)

Representants dels professors no estables:
Dr. Armando J. Pego  (catedràtic URL)
Dr. Joan Cabó 
Representants d'alumnes:
(delegada de grau)
3 delegats
Representant del PAS:
Sra. Gemma Galduf

Consell Permanent 

Degà:
Dr. Carles Llinàs
Vicedegà:
Dr. Ignasi Fuster 
Consellers:
Dr. Joan Martínez Porcell
Dr. Ignasi Roviró
Delegat/da d’alumnes
Secretari:
Dr. Joan Cabó

Professors

Professors ordinaris:
Dr. Jaume Aymar (titular URL)
Dr. Joan Martínez Porcell (catedràtic URL)

Professors extraordinaris:
Dr. Ignasi Fuster
Dr. Carles Llinàs (catedràtic URL)
Dr. Miquel Ramón Fuentes
Dr. Ignasi Roviró (titular URL)
Dr. Francesc Torralba (catedràtic URL)

Professors agregats:
Dr. Ignasi Boada (titular URL)
Dra. Sílvia Coll-Vinent (titular URL)
Dr. Joan García del Muro
Dr. Armando J. Pego (catedràtic URL) 
Dr. Joan Cabó 

Professors encarregats de curs:
Dr. Joan Cabó
 
Professors invitats:
Dr. David Andrés
Dr. Francesc Josep Núñez
Dr. Jesús Oliver-Bonjoch
Dr. Carlos Pérez Testor
Dr. Enric Puig Giralt

Professors emèrits:
Llic. Antoni Gomis, C.M.F.
Llic. Vicent Igual, P.O.
Llic. Francesc Nicolau
Dr. Joan Pegueroles, S.I.
Mons. Joan-Enric Vives

Secretaria

Secretari acadèmic:
Dr. Joan Cabó

Secretària general administrativa:
Sra. Gemma Galduf

Gerència

Gerent:
Sr. Bernat Sellarès

Directori de la Facultat 2021-2022

 

 • Sessió informativa 2021

  Febrer 2021
 • Sessió Informativa 2020

  Sessió Informativa - Facultat Filosofia URL. 16 de juliol 2020
 • Grau en Filosofia, Política i Economia -FIPE-

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Recerca Facultat de Filosofia - URL

  Recerca a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
 • Presentació del llibre

  Presentació del llibre dels "25 ANYS de la Universitat Ramon Llull en imatges"
image

"Els altres homes es pensen que saben alguna cosa, jo només sé que no sé res"

Sòcrates