Preguntes més freqüents

 • Per què estudiar Filosofia a la Facultat de Filosofia de la URL?
  • Una formació oberta al fonament. La Filosofia permet obrir la intel·ligència i el cor de les persones a les grans qüestions que han afectat i afecten l’home que es pregunta sobre el sentit i el fonament de l’existència.
  • Una formació en diàleg amb les grans tradicions. La Filosofia exigeix un diàleg amb els grans corrents de pensament que configuren la vida i les cultures de la nostra societat.
  • Una formació de criteris orientadors. La Filosofia posa en contacte amb els pensadors més importants de la història i la seva reflexió, per trobar, amb la raó humana, els criteris que condueixin la persona a viure com a veritable persona.
 • Puc no matricular-me a curs sencer?
  • L’alumne pot no matricular-se del curs sencer, depenent dels estudis i en alguns casos se li pot demanar un mínim de 30 crèdits ECTS a primer curs. A l’alumne no se li exigeix finalitzar els estudis en els terminis establerts, pot fer-ho més lentament, en alguns casos pot allargar-se per situació laboral o perquè l’alumne vol aprofundir més en les matèries d’estudi.
 • Puc fer assignatures soltes del pla d’estudis?
  • L’alumne  pot matricular-se de qualsevol assignatura de qualsevol curs, sempre que la seva finalitat no sigui obtenir el títol corresponent. Podrà fer-ho com alumne amb dret d’examen (extraordinari) o com alumne que només assisteix al curs (oient), en els dos casos se li emetrà un certificat, en el primer cas un certificat amb la qualificació i en el segon cas un certificat conforme a assistit al curs.
 • Quines sortides professionals tenim?
  • La Filosofia es especialment recomanada per a les professions relacionades amb els àmbits següents:
   • L’antropologia
   • La psicologia
   • La sociologia
   • L’ensenyament i la pedagogia
   • La recerca
   • La religió i la teologia
image

“Viure sense filosofar és tenir els ulls tancats sense mirar d’obrir-los mai.”

René Descartes (1596-1650) Filòsof i matemàtic francès.