Garantia de Qualitat

La Universitat Ramon Llull (URL), des dels seus inicis, ha demostrat un compromís total amb l’establiment i la consolidació d’una cultura de la qualitat que permeti respondre de manera escaient als futurs reptes que s’estan presentant, impulsant totes aquelles activitats encaminades a assegurar la qualitat, tant interna com externa.

Assegurar la qualitat s’ha convertit en un eix central de la política i les estratègies adoptades per la nostra universitat en els últims temps. Aquest seguit d’accions han tingut com a objectiu principal garantir i afavorir el nivell de qualitat i la millora continua dels programes formatius que imparteixen la totalitat dels seus centres.

L’any 2019 la URL rebé una certificació favorable dels processos transversals per part de l’AQU Catalunya. D’aquesta manera, la Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent de la Universitat Ramon Llull (UQIAD-URL) ha adquirir les condicions necessàries per tal d’avaluar els nous dissenys del SGIQ dels seus centres que encara no el tinguin aprovat.

A fi d’aconseguir aquesta meta, la Facultat ha elaborat un Sistema de Garantía Interna de Qualitat (SGIQ) que ha rebut una valoració positiva per part de la Junta de Govern de la URL, després d’haver estat avaluat favorablement per la UQIAD-URL en el marc de la Guia per a la Certificació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat d’AQU-Catalunya, fet que indica que és conforme a les directrius establertes en aquest document.

Organigrama de la Facultat de Filosofia

Membres de la Comissió de Qualitat i Avaluació Interna

Mapa de Processos

Política de Qualitat

 • Sessió informativa 2021

  Febrer 2021
 • Sessió Informativa 2020

  Sessió Informativa - Facultat Filosofia URL. 16 de juliol 2020
 • Grau en Filosofia, Política i Economia -FIPE-

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Recerca Facultat de Filosofia - URL

  Recerca a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
 • Presentació del llibre

  Presentació del llibre dels "25 ANYS de la Universitat Ramon Llull en imatges"
image

“Viure sense filosofar és tenir els ulls tancats sense mirar d’obrir-los mai.”

René Descartes (1596-1650) Filòsof i matemàtic francès.