Grau Filosofia

El Grau s'imparteix al Campus La Salle-URL


Vols estudiar el Grau el curs 2022-23? Comença la preinscripció
Vols informació sobre el Grau? Sol·licita informació
Vols informació sobre BEQUES?

Informació curs actual 2021-22


Horaris del curs
Pla d'Estudis

 • Què s'imparteix en aquest Grau?

  El curs complet dels seus estudis consta de 240 cr. ECTS (4 cursos acadèmics de 60 cr. ECTS):

  Primer curs 

  El primer curs es dedica principalment a l’estudi de l’home com a realitat oberta a la trascendència. L’antropologia filosòfica forneix l’eix d’aquest curs, amb l’estudi de la psicologia i de la fenomenologia de la religió que el complementen. Les altres assignatures filosòfiques d’aquest primer curs, a part de la necessària introducció a la filosofia i al seu mètode, comprenen la teoria del coneixement, amb les parts antiga, medieval i moderna de la història de la filosofia. El llatí i el grec s’inclouen en aquest curs per tal de poder accedir als textos originals de la filosofia i de la teologia.
  De les matèries complementàries opcionals a primer s’han de cursar 12 ECTS.

  Segon curs

  El segon curs està centrat primordialment en l’estudi filosòfic de la realitat - l’ésser. La realitat es presenta com un misteri de plenitud que es manifesta en la seva unitat i pluralitat i troba el seu fonament en l’ésser suprem - Déu. L’ontologia i la metafísica són les assignatures eix d’aquest curs. L’estudi de l’home, iniciat el curs anterior, es completa ara amb les investigacions sobre la seva dimensió expressiva i interpretativa. Donen resposta a aquestes qüestions les assignatures de sociologia i ètica social i política. Continua l’estudi de la història de la filosofia en la seva part contemporània, també continuen les matèries de llatí de grec aprofundint els coneixements del primer curs. El quadre de matèries es completa amb un seminari de lectura de textos filosòfics.
  De les matèries complementàries opcionals a segon s’han de cursar 16 ECTS.

  Tercer curs i Quart curs

  S’estudien ara més profundament aquells aspectes de la investigació filosòfica sobre l’home que, de forma més general, ja han estat presentats. D’aquí la importància donada a l’àrea del coneixement, que té com a matèria principal la filosofia de la ciència i de la religió, i les qüestions aprofundides de teoria del coneixement i de la natura. En aquests cursos es dóna rellevància especial també a la història de la filosofia catalana, que és assignatura obligatòria en la nostra Facultat. L’entrada en contacte amb la reflexió més recent té lloc en el curs sobre els corrents actuals de la filosofia.
  De les Màteries complementàries opcionals a quart s’han de cursar 26 ECTS.

  Consulta les Assignatures i les Guies Docents


  Professorat del Grau

  Coordinador Grau:  Dr. Ignasi Fuster Camp

  Professor/a

  Càrrec

  E-mail

  CV

  Dr. Jaume Aymar i Ragolta

  Professor Titular

  jaumeaymar@gmail.com

  CV

  Dr. Ignasi Boada Sanmartín

  Professor Titular

  ignasibs@blanquerna.edu

  CV

  Dr. Antoni Bosch-Veciana

  Professor Invitat

  abosch12@xtec.cat

  CV

  Dr. Joan Cabó Rodríguez

  Professor Associat

  jcabo@filosofia.url.edu

  CV

  Dra. Sílvia Coll-Vinent Puig

  Professor Titular

  scollvinent@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Miquel Ramón Fuentes

  Professor Associat

  mramon@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Ignasi Fuster Camp

  Professor Associat

  ifuster@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Joan Garcia del Muro

  Professor Associat

  jgarci23@xtec.cat

  CV

  Dr. Carles Llinàs Puente

  Catedràtic de Universitat

  cllinas@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Joan Martínez Porcell

  Catedràtic de Universitat

  joanmartinezporcell@gmail.com

  CV

  Dr. Francesc Josep Núñez

  Professor Associat

  fnunez@uoc.edu

  CV

  Dr. Armando Pego Puigbó

  Catedràtic de Universitat

  apego@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Carlos Pérez Testor

  Catedràtic de Universitat

  cperez@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Ignasi Roviró Alemany

  Catedràtic de Universitat

  iroviro@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Francesc Torralba Rossselló

  Catedràtic de Universitat

  francesctr@blanquerna.url.edu

  CV

  Dr. Joan Albert Vicens Folgueira

  Professor Titular

  joanalbert.vicens@gmail.com

  CV


  Pla d'Acció Tutorial

  Per vocació i per convenciment, la Facultat de Filosofia de la URL té com a element definitori la dedicació personalitzada a tots i a cada un dels seus alumnes. La tutoria esdevé una acció essencial de la Facultat: els alumnes tenen un fàcil accés tant als professors com a les autoritats acadèmiques; totes les tutories són personals, encara que també convencionalment s’anomenen així les sessions d’orientació grupal sobre aspectes molt concrets del currículum.

  Sessions d'acollida i tutorització

  L'alumne de nou ingrés rebrà una atenció especial per part d’un tutor assignat. Tant el professorat com el PAS ha de ser conscient que per portar a bon terme aquesta tutoria cal una implicació de tots els membres de la comunitat universitària. Els objectius d’aquesta tutoria són:

  • Transmetre informació sobre la titulació, sobre la Facultat i sobre la pròpia Universitat, i sobre els elements clau de la vida acadèmica.
  • Assegurar una orientació personalitzada de l’alumnat en el moment de la primera matrícula a l’hora de triar matèries.
  • Convertir-se en una primera etapa d’un procés de tutoria que acompanyarà l’alumnat al llarg del grau.

  Tutoria de curs

  El vicedegà i el secretari acadèmic –de comú acord- assignen a cada alumne un tutor. L’alumne podrà demanar canvi de tutor quan hi hagi motius raonats i suficients per a fer-ho. Així ho farà constar, si s'escau, a les autoritats assenyalades. De la mateixa manera, i pel mateix procediment, el professor també pot demanar un canvi de tutoria.

  La tasca del professorat tutor és, essencialment, mantenir entrevistes personals amb l’alumnat que té assignat segons el calendari establert. A final de curs, el tutor i l’alumne faran per separat i per escrit una avaluació de la tutoria.

  Els compromisos dels tutors són els següents:

  • Complir els horaris de tutories acordats.
  • Mostrar bona disposició i interès.
  • Tenir coneixement suficient de la titulació i del pla d’estudis.
  • Donar les eines necessàries perquè l’alumne faci una vida acadèmica normalitzada.
  • Ajudar l’alumnat a triar les assignatures de les quals es matricularà.

  El tutor tindrà a la seva disposició tota la informació legal que necessiti, a través de la secretaria o del vicedeganat. Podrà recórrer igualment a tota la informació que la Facultat té a disposició a la intranet i al web institucional (tant de la Facultat com de la Universitat).

   

 • Sortides Professionals?
  • Docència,  en especial  l'ensenyament secundari i universitari.
  • El periodisme cultural.
  • El món editorial.
  • La gestió i l'orientació d'empreses i institucions culturals.
  • La recerca en el camp de la filosofia i les humanitats.
  • L'educació no formal. La formació permanent. 
  • L'assessoria personal i les relacions públiques.
 • Com accedir-hi?