Lletres de Filosofia i Humanitats. III (2011)

text íntegre (720.38 KB)
Pego Puigbó, Armando
Textualidad y tiempo en el Quijote.
En aquest article s’analitza el procés temporal en el Quixot de Cervantes mitjançant tres nivells complementaris que s’organitzen en estrats interrelacionats: l’històric, el narratiu i el pragmàtic. El punt de vista és, per tant, hermenèutic. Es pretén així posar en relleu que la categoria de temps determina la comprensió de la novel·la. La seva configuració textual és producte de la tematització de la temporalitat. L’actualitat de la creació cervantina procedeix precisament del fet que segueix influint en la nostra percepció de la relació entre la realitat i la ficció. -En este artículo se analiza el proceso temporal en el Quijote de Cervantes a través de tres niveles complementarios que se organizan en estratos interrelacionados: el histórico, el narrativo y el pragmático. El punto de vista es, por tanto, hermenéutico. Se pretende poner así de relieve que la categoría de tiempo determina la comprensión de la novela. Su configuración textual es producto de una tematización de la temporalidad. La actualidad de la creación cervantina procede precisamente de que sigue influyendo en nuestra percepción de la relación entre realidad y ficción. Armando Pego és professor titular de la Facultat de Filosofia (URL) i co-director de la revista Lletres de Filosofia i Humanitats.
Rocha de Deus, Luiz Carlos
A filosofia da natureza a partir da tradição do idealismo objetivo.
La proposta de Immanuel Kant (certament reduccionista) de concebre la filosofia com a reflexió transcendental i, per tant, l'emergència de les anomenades ciències de la naturalesa i els seus camps d'investigació propis va motivar el descrèdit de la filosofia de la naturalesa tal com havia estat pensada originalment, aconseguint el seu punt més alt en la tradició de l'idealisme alemany. Encara que el seu esforç sigui aparentment teòric, Schelling ofereix una proposta que ens col·loca enfront d'una qüestió crucial: ¿Per què l'idealisme objectiu implica, necessàriament, una filosofia de la naturalesa pensada a l'estil de la tradició i què la diferenciaria de la filosofia transcendental kantiana i de les teories analítiques o, simplement, de les ciències de la naturalesa típiques de la modernitat? La propuesta de Immanuel Kant (ciertamente reduccionista) de concebir la filosofía como reflexión transcendental y, por consiguiente, la emergencia de las llamadas ciencias de la naturaleza y sus campos de investigación propios motivó el descrédito de la filosofía de la naturaleza tal y como había sido pensada originalmente, alcanzando su punto más alto en la tradición del idealismo alemán. Aunque su esfuerzo sea aparentemente teórico, Schelling ofrece una propuesta que nos situá frente a una cuestión crucial: ¿Por qué el idealismo objetivo implica, necesariamente, una filosofía de la naturaleza pensada al estilo de la tradición y qué la diferenciaría de la filosofía transcendental kantiana y de las teorías analíticas o, simplemente, de las ciencias de la naturaleza típicas de la modernidad? Luis Carlos da Rocha Deus és llicenciat Filosofia per la Universitat Ramon Llull, actualment està preparant una tesi doctoral sobre la filosofia de la naturaliza en Schelling.
Timoneda i Morera, Montserrat
La fonamentació del concepte de substància en el Discours de Métaphysique de Leibniz.
Leibniz va desplegar al llarg de la seva trajectòria filosòfica una singular teoria de la substància individual. Pel filòsof, aquesta noció constitueix no solament la clau de la metafísica, sinó la fonamentació última de la física, l’antropologia i la moral. El present article fa especial atenció a la filosofia del Discours de métaphysique. S’hi articulen les raons per les quals es pot afirmar que aquesta obra és una eina imprescindible per a l’estudi de la teoria de la substància i, paral·lelament, s’hi accentua la seva fonamentació metafísica, poc destacada pels comentaristes. La hipòtesi que es defensa posa en relleu que l’especificitat de la naturalesa de la substància depèn enterament de l’essència o perfecció divina, tal com Leibniz ho desenvolupa en els vuit primers capítols del Discours. Leibniz desplegó a lo largo de su trayectoria filosófica una singular teoría de la substancia individual. Para el filosofo, esta noción constituye no sólo la clave de la metafísica, sino la fundamentación de la física, la antropología y la moral. El presente articulo pone su atención en la filosofía del Discours de métaphysique. Se articulan en él las razones por las cuales se puede afirmar que esta obra es imprescindible para el estudio de la teoría de la substancia y, al mismo tiempo, se hace énfasis en su fundamentación metafísica, poco destacada por los comentaristas. La hipótesis pone de relieve que la especificidad de la naturaleza de la substancia depende enteramente de la esencia o perfección divina, tal y como lo expone Leibniz en los ocho primeros capítulos del Discours. Montserrat Timoneda és catedràtica de Filosofia de l’Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega. Està treballant en una tesi doctoral sobre la substància leibniziana.
Vicens, Joan Albert
Una lectura de la “Meditación sobre la técnica”, de Ortega y Gasset, des de la metàfora del nàufrag.
En aquest article s’ofereix una breu explicació de la metàfora del nàufrag, molt habitual en les obres d’Ortega y Gasset, vinculada a la reflexió sobre la tècnica que trobem al seu llibre Meditación de la tècnica. En este artículo se ofrece una breve explicación de la metáfora del náufrago, muy habitual en las obras de Ortega y Gasset, vinculada a la reflexión sobre la técnica que hallamos en su libro Meditación de la técnica. Joan Albert Vicens és doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona y professor titular de la Facultat de Filosofía de la Universitat Ramon Llull.