Lletres de Filosofia i Humanitats. VI (2014)

text íntegre (743.58 KB)
Joan Ordi Fernández
Cap a una relació humana amb el temps
La vida humana és temporal en un sentit ben propi del mot: es construeix gràcies al temps. D'aquí que una correcta actitud vital enfront de la nostra temporalitat també ens ajudi a situar-nos bé davant la vida mateixa. L'article proposa un exercici de reflexió que ajudi a l'autoanàlisi. Parteix, doncs, de la convicció que és positiu fomentar la reconciliació humana amb el temps.
Joan Cabó Rodríguez
Maurice Blanchot (1907-2003). Una introducció a la vida, obra i la recepció del seu pensament
En aquest treball fem una primera aproximació a la figura i l’obra de Maurice Blanchot (1907-2003), així com a la publicació i recepció crítica del seu pensament. Després d’un perfil biogràfic, estudiem de manera introductòria l’impacte bibliogràfic que ha suposat a la seva França natal i, a continuació, a Espanya i Catalunya. Oferim així una petita introducció a l’autor i una presentació de les obres fonamentals que permetran al lector que ho desitgi endinsar-se en el seu pensament.
Albert Miquel Bargalló
El sufrimiento. Estudio del personaje de Piskaryov en "La avenida Nevski" de Gógol
L'objectiu d'aquest article és un breu estudi fenomenològic del "sofriment" a través de l'experiència vital del personatge gogoliano de Piskaryov a "L'avinguda Nevski". El talent i la força narrativa de Gógol llancen al lector davant d'una realitat dramàtica i radical que pot conduir a una reflexió inspirada per la solidaritat.
Oriol Fernández
Realitat i ficció en “L’abric” i “Les ànimes mortes”, de Gógol
A través d’aquestes dues obres, Gógol vol mostrar-nos que no hi ha cap diferència entre la realitat i la ficció. La realitat objectiva no existeix en tant que aquesta no és altra cosa que una construcció social. I és justament pel fet de ser una construcció que la realitat pot semblar absurda, en tant que ambigua.