Màster Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics

El Màster s'imparteix al Campus de La Salle - URL

Vols estudiar el Màster el curs 2022-23? Comença la preinscripció 
Necessites informació del Màster? Sol·licita informació
Vols informació sobre BEQUES?

 

 


Info curs actual 2021-22

Pla d'Estudis / Horaris del curs

Normativa Màster

 • Què s'estudia en aquest Màster?

  El Màster Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics té com a objectiu elevar el nivell formatiu dels graduats en filosofia i humanitats mitjançant crèdits d’aprofundiment en diverses temàtiques filosòfiques i humanístiques, tractades amb l’estil de la formació filosòfica clàssica i en la perspectiva del pensament humanista i cristià.

  Aquest Màster inicia els estudiants en la pràctica de la recerca científica, mitjançant l’aprenentatge de les metodologies pròpies de la investigació filosòfica i humanística i amb la realització guiada de diversos treballs d’investigació que responguin als seus interessos personals.

  La nostra formació promou l’elaboració per part dels estudiants d’una línia personal d’investigació que es concreta en una tesina o treball de màster i que els permet avançar, més endavant, cap a una tesi doctoral.


  Treball Final de Màster
  Elaboració d'un treball d'investigació. La temàtica serà escollida lliurement per l'estudiant, sota la supervisió d'un dels professors-tutors del màster. El treball posarà a prova la competència científica de l'estudiant a nivell avançat.


  Metodologia
  - Entrevistes amb el tutor del treball. Els tutors poden ser professors del màster del curs corrent. 
  - L'estudiant donarà compte de l'estat del treball en dues sessions de seguiment.
  - L'estudiant farà una presentació oral final del TFM davant d'un tribunal de tres professors (entre els quals, el tutor del treball).
  - A principi del curs, el tutor anunciarà el calendari i donarà informació sobre totes les activitats.


  Avaluació
  Es lliuraran 3 còpies del TFM, en forma escrita, a la Secretaria de la Facultat. L'extensió recomanada és de 60 a 100 pàgines.
  La presentació oral del treball serà breu (uns 30 minuts). L'estudiant justificarà el treball, i respondrà a les preguntes que li formuli el tribunal.
  Presentació oral del TFM: 30%
  Treball escrit: 70%

  Calendari i terminis de presentació dels TFM - Curs 2020-2021


  Premi Final de Màster - Reglament:

  1. Cada any, la Facultat de Filosofia de Catalunya  concedirà un premi de 1000 € al millor treball final de recerca presentat al llarg de tot l’any (Gener-desembre) pels estudiants del Màster de recerca en Filosofia i estudis humanístics. S’informarà als estudiants de màster sobre aquesta convocatòria en el marc de l’assignatura Mètodes d’Investigació i a la pàgina web de la Facultat. La concessió del premi es resoldrà durant el mes de gener següent. Perquè el premi es convoqui caldrà que s'hagin presentat durant el curs un mínim de 3 treballs que compleixin les condicions establertes en aquesta convocatòria.

  2. Seran considerats com a participants en la convocatòria d’aquest premi els estudiants amb treballs que hagin estat prèviament qualificats amb un excel·lent pel corresponent tribunal avaluador dels treballs finals de recerca del màster. Perquè el premi pugui ser concedit caldrà que puguin participar en  una convocatòria un mínim de 2 treballs qualificats com a excel·lents. Quan en una convocatòria només hi participi un treball, quedarà relegat a la convocatòria de l'any següent.

  3. El jurat que concedirà el treball el formaran:
  - El vicedegà de la Facultat de Filosofia.
  - El coordinador de recerca.
  - Un professor/a del màster de recerca.


  4. Per a la concessió del premi es tindran en compte:
  - La qualitat científica del treball.
  - La qualitat lingüística del treball.
  - L’adaptació a les normes formals de presentació d’un treball filosòfic o humanístic.
  - Les qualificacions del conjunt de les assignatures del màster.

  5. La Facultat de Filosofia expedirà una certificació de l’obtenció del premi a l’estudiant que l’hagi guanyat.

  6. El guanyador del premi es compromet a lliurar a la secretaria de la Facultat un nou exemplar imprès i enquadernat del seu treball, destinat al fons documental de la Facultat,  i a elaborar total  o parcialment el seu treball en forma d’article (màx. 25 pp.)  per a la seva publicació a la revista LLetres de Filosofia  i humanitats o en altres publicacions de la Facultat de Filosofia. El pagament del premi s’efectuarà un cop hagi lliurat les còpies impresa i digital del treball i l’article a la secretaria de la Facultat.


  Professorat que imparteix el Màster

  Coordinador del màster:  Dr. Joan Cabó

  Professor/a

  Departament

  Càrrec

  Línia d'investigació

  E-mail

  CV

  Dr. Jaume Aymar i Ragolta

  Filosofia i Humanitats

  Professor Titular

  Història de l'Art

  jaumeaymar@gmail.com

  CV

  Dr. Ignasi Boada Sanmartín

  Filosofia i Humanitats

  Professor Titular

  Filosofia Contemporània i Filosofies de l'Orient

  ignasibs@blanquerna.edu

  CV

  Dra. Sílvia Coll-Vinent Puig

  Filosofia i Humanitats

  Professor Titular

  Literatura contemporània europea i literatures feministes

  scollvinent@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Joan Garcia del Muro

  Filosofia i Humanitats

  Professor Associat

  Filosofia i Cultura

  jgarci23@xtec.cat

  CV

  Dr. Carles Llinàs Puente

  Filosofia i Humanitats

  Catedràtic d'Universitat

  Filosofia política i social

  cllinas@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Joan Martínez Porcell

  Filosofia i Humanitats

  Catedràtic d'Universitat

  Metafísica i Ontologia

  joanmartinezporcell@gmail.com

  CV

  Dr. Armando Pego Puigbó

  Filosofia i Humanitats

  Catedràtic d'Universitat

  Teoria i Crítica Literàries

  apego@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Francesc Torralba Rosselló

  Filosofia i Humanitats

  Catedràtic d'Universitat

  Filosofia contemporània i Ètica social

  francesctr@blanquerna.url.edu

  CV

  Dr. Ricardo Mejía

  Filosofia i Humanitats

  Professor Associat

  Teoria del coneixement. Fenomenologia i neurociències cognitives

  rmejia@filosofia.url.edu

  CV

   

 • Sortides Professionals?
  • Recerca universitària.
  • Docència, tant a nivell universitari com d'educació secundària.
  • Un percentatge elevat del nostre alumnat, en matricular-se al Màster, imparteix ja docència en centres d’educació secundària, públics i concertats. La realització dels itineraris oferts –Filosofia i Humanitats- li proporciona una formació imprescindible per consolidar-se i progressar en la seva carrera docent.
  • Existeix actualment un alt interès d'empreses, institucions o fundacions de diversos àmbits (culturals, educatives, de serveis socials, gestió del patrimoni cultural, relacions internacionals, etc.) en professionals altament qualificats, d'àmplia formació i de madura cultura humanística. 
  • En acabar el Màster, l’alumnat també té l’oportunitat, altament recomanada, d’accedir al nostre Programa de Doctorat “Humanisme i Transcendència”, el qual és impartit conjuntament amb la Universidad Pontificia Comillas.
 • Com accedir-hi?
Background Image

Expert Universitari en acompanyament al procés de malaltia

Inici: 11 de gener 2022

Més informació