Erasmus+

Amb el fi de promoure la mobilitat d’estudiants i PDI outgoing i incoming en el marc del programa Erasmus +, la Facultat de Filosofia-URL disposa d’acords interinstitucionals vigents amb les següents institucions universitàries internacionals: 

- Universidade Catolica Portuguesa – Centro regional do Porto (Porto, PORTUGAL)
- Faculté de Philosophie – Institut Catholique de Paris (Paris, FRANÇA)
- Facoltà di Filosofia – Università Vita-Salute San Raffaele (Milano, ITÀLIA) 

Informació general sobre el programa Erasmus + i enllaços d’interès 

Convocatòria Erasmus curs 2022-2023

Contacte: 

Coordinador de relacions internacionals: Dr. Ricardo Mejía rmejia@filosofia.url.edu

Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Filosofia: international@filosofia.url.edu 

Oficina de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon Llull: vicerectorat.rrii@url.edu

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya