Internacional

La Facultat de Filosofia de Filosofia-URL, des de la seva Coordinació de Relacions Internacionals, es proposa promoure la internacionalització de l’educació i la investigació per mitjà de la col·laboració i els acords amb altres centres de prestigi a nivell internacional. 

La Facultat de Filosofia és membre de la COMIUCAP (Conferència Mundial de les Institucions Universitàries Catòliques de Filosofia) i ha signat acords amb institucions universitàries de França, Itàlia i Portugal dins el marc del programa Erasmus+. 

La Facultat de Filosofia compta amb el suport dels serveis centrals de la Universitat Ramon Llull que, a través del seu Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants, garanteix un servei d’alta qualitat en l’organització de la mobilitat d’estudiants i personal docent i investigador outgoing i incoming. 

Contacte: 

Coordinador de relacions internacionals: Dr. Ricardo Mejía rmejia@filosofia.url.edu

Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Filosofia: international@filosofia.url.edu

Oficina de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon Llull: vicerectorat.rrii@url.edu

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya