Pràctiques externes

La Comissió de Pràctiques Externes i Mobilitat de la Facultat de Filosofia-URL es responsabilitza de concertar convenis amb les empreses que ho desitgin i puguin acollir alumnes per a les pràctiques d’acord amb uns criteris preestablerts que marquin els objectius esperats. 

Contacte: 

Coordinador de pràctiques externes i mobilitat: Dr. Ignasi Fuster ifuster@filosofia.url.edu

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya