Redacció

Director 
Armando Pego Puigbó (Universitat Ramon Llull) 

 Secretari de Redacció 
Joan Cabó Rodríguez (Universitat Ramon Llull) 

Consell de redacció 

Mauricio Beuchot (UNAM, Mèxic)
Miguel García-Baró (Universidad Pontificia de Comillas)
Alejandro Llano Cifuentes (Universidad de Navarra)
Carles Llinàs Puente (Universitat Ramon Lull)
Ignasi Roviró Alemany (Universitat Ramon Lull)
Joan Albert Vicens Folgueira (Universitat Ramon Lull)
Conrad Vilanou Torrano (Universitat de Barcelona) 

 Consell Científic 

Gabriel Amengual (Universitat de les Illes Balears)
Antoni Bosch-Veciana (Universitat Ramon Lull)
Adela Cortina (Universitat de València)
Raúl Fornet-Betancourt (Universität Aachen)
Giuseppe Di Giacomo (Università La Sapienza)
Francisco J. González (University of Ottawa)
Pierre Hadot † (Collège de France)
Silvia Magnavacca (Universidad de Buenos Aires)
Ulises Moulines (Universität München)
Giovanni Reale † (Università San Raffaele)
Thomas Robinson (University of Toronto)
Salvi Turró (Universitat de Barcelona) 

Redacció i administració 
Secretaria de Redacció de Comprendre (Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull) 
C. Diputació, 231 
08007 Barcelona 
Tel: 93 453 43 38 
Fax: 93 453 09 57 
comprendre@filosofia.url.edu 
 
Herder Editorial, S. L. 
C/ Provenza 388 
08025 Barcelona 
Tel. (34) 93 476 26 26. 
Fax (34) 93 207 34 48 
herder@heredereditorial.com 
 
Disseny i maquetació 
Herder Editorial, S. L. 
 
Impressió 
Tesys 
 
Dipòsit Legal: B-11120-99-2011 
ISSN: 1139-9759 

ISSN electrònic: 2385-5002 

 • Sessió informativa 2021

  Febrer 2021
 • Sessió Informativa 2020

  Sessió Informativa - Facultat Filosofia URL. 16 de juliol 2020
 • Grau en Filosofia, Política i Economia -FIPE-

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Recerca Facultat de Filosofia - URL

  Recerca a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
 • Presentació del llibre

  Presentació del llibre dels "25 ANYS de la Universitat Ramon Llull en imatges"
image

"Els altres homes es pensen que saben alguna cosa, jo només sé que no sé res"

Sòcrates