Acreditacions

Documents bàsics

1. Conveni col·lectiu del professorat d'universitats privades.
2. Reglament per l'accès a les categories acadèmiques de la URL.
3. Criteris de valoració dels mèrits de recerca universitats catalanes (2011).
4. IMPORTANT: Criteris de valoració dels mèrits de recerca d'universitats catalanes (2014).

Resum de normativa:

 1. Les acreditacions són certificacions expedides per les agències que controlen la qualitat del sistema universitari. L'obtenció d'aquestes acreditacions, que tenen en compte els mèrits docents i de recerca, principalment, és un requisit imprescindible per exercir la docència en les diferents categories del professorat universitari.
 2. L'obtenció del reconeixement de mèrits de recerca per trams (sexennis) és un requisit per la direcció de programes de doctorat i aviat ho serà per ser a professor de programes de doctorat o de màster. Aquest reconeixement és molt important per a l'obtenció d'ajuts oficials de recerca, concessió de projectes de recerca, beques, reconeixement de grups de recerca, etc.Per l'obtenció del reconeixement d'un tram de recerca cal haver publicat almenys 5 articles en revistes de primer o segon nivell (A o B).
 3. Les categories del professorat de la Universitat Ramon Llull van lligades a l'obtenció de les següents acreditacions:
 • Catedràtic. Acreditació de recerca avançada. Fins al 31 de desembre de 2017 serà possible accedir a aquesta categoria només amb l'acreditació de recerca.
 • Professor titular. Acreditació de recerca. Fins al 31 de desembre de 2014 serà possible accedir a aquesta categoria només amb l'acreditació de professor lector.
 • Resta de categories (contractat doctor, associat, etc): com a mínim acreditació de professor lector (antiga acreditació com a professor d'universitat privada). 
Cada centre ha de tenir un percentatge d'un 50% de professorat acreditat almenys com a professorat lector. L'obtenció d'aquestes acreditacions s'exigeix per a dirigir tesis doctorals, impartir classes de màster o doctorat i participar en la majoria de convocatòries públiques.
 

Gestió del Curriculum Vitae. GREC

El professorat que vulgui obtenir alguna de les acreditacions dispensades per l'AQU, ha gestionar i imprimir el seu CV mitjançant l'aplicatiu GREC
El professorat que vulgui obtenir alguna de les acreditacions dispensades per l'ANECA, ha gestionar i imprimir el seu CV mitjançant l'aplicatiu propi d'aquesta agència.
 

Agències:

AQU. Agència per la qualitat del sistema universitari català.
 
L'AQU dispensa cada acreditació per separat. Cada any s'obren periodes per demanar cada tipus d'acreditació. Actualment, s'exigeixen les mateixes acreditacions al professorat de les universitats públiques que al de les universitats privades.
 
 
ANECA. Agencia nacional de evaluación y acreditación.
 
ANECA accepta la presentació del CV complet, mitjançant un aplicatiu propi i decideix després, a la vista dels mèrits de cada professor-investigador, quin tipus d'acreditació li correspon. La sol·licitud d'acreditacions a ANECA es pot realitzar en qualsebol ment per una de les dues vies següents:
 
 • Programa PEP. Solicitud d'acreditacions de professorat contractat d'universitats públiques i privades. 
 • Programa Academia. Sol·licitud d'acreditacions de professorat titular i catedràtic d'universitats píbliques (i categories equivalents de les universitats privades).
 
AVEPRO. Agència vaticana per la promoció de la qualitat dels centres universitaris eclesiàstics.
 
És l'agència de la Santa Seu que vetlla per la qualitat dels centres universitaris eclesiàstics. Reclama periòdicament informes d'avaluació als centres i els visita mitjançant delegacions que, d'acord amb les autoritats acadèmiques de cada lloc, proposen mesures per millorar en docència, organització, recerca, etc.
 
 
 
image

“La pregunta és filosòfica, la troballa, poètica”

Maria Zambrano, filòsofa espanyola (1904-1991)
 • Sessió informativa 2021

  Febrer 2021
 • Sessió Informativa 2020

  Sessió Informativa - Facultat Filosofia URL. 16 de juliol 2020
 • Grau en Filosofia, Política i Economia -FIPE-

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Recerca Facultat de Filosofia - URL

  Recerca a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
 • Presentació del llibre

  Presentació del llibre dels "25 ANYS de la Universitat Ramon Llull en imatges"